figure-1

..................................................................................................................................................

今天掃盤多次,沒有出現符合我們條件的好場次,所以公休一日~ 

最近日報勝率挺高,有獲利覺得不錯的小夥伴歡迎分享給其他人一起來訂閱學習!