figure-1

....................................................................................................................................................................................................

聯賽名稱 開賽時間 推薦盤口 波膽參考(左主右客)

日甲 13:00 札幌岡薩多 不敗 2:1

日乙 17:00 町田澤維亞+0/0.5球 0:1

日甲 18:00 仙台維加泰 不敗 2:1

韓K聯 18:30 尚州尚武2.5大球 0:3

韓K聯 19:00 FC江原 不敗 2:1

德甲 21:30 利華古遜2.5/3大球 3:3

英超 22:00 愛華頓2/2.5大球 4:0

英超 22:00 韋斯咸 不敗 1:0

英甲 22:00 基寧咸+1/1.5球 2:2

法甲 02:00 昂熱2大球 2:1

美職聯 07:30 新英倫革命2.5/3大球 1:2

美職聯 10:00 皇家鹽湖城3.5小球 2:1